Διοικητικό Δίκαιο

  • Δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις σχετικές με άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων.
  • Νομική στήριξη για την προστασία της υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών.
    Δικαστική απόκρουση πειθαρχικών διώξεων.
  • Υποστήριξη των ενδιαφερομένων ενώπιον διοικητικών αρχών (Επιθεώρηση Εργασίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) για την ομαλή εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων.
  • Δικαστικές διεκδικήσεις αποζημιώσεων για ζημιογόνες πράξεις κρατικών λειτουργών.