Διονύσιος Α. Νταής

Δικηγόρος ΜΔΕ

 

Σπουδές: Απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Ε.Κ.Π.Α., κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Ε.Κ.Π.Α. στο Εργατικό Δίκαιο. 

Τομείς ενασχόλησης: Εργατικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης.

Λοιπές ιδιότητες: Μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Ε.Δ.Ε.Κ.Α.).

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά.