Ευστάθιος Γ. Ανδρέου – Λεόντιος

Δικηγόρος

 

Σπουδές: Απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ., κάτοχος Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών International Commercial Law Dundee UKLaw and Business Ethics Sergy – Pontoise Fr.

Τομείς ενασχόλησης: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο.

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά.