ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις

Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος

Δεκέμβριος 2017, συμμετοχή στο συλλογικό έργο «Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ» (στα κεφάλαια «εργατικές διαφορές», «διαφορές από αμοιβές» και «διαφορές επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης»), έκδοσης της «Νομικής Βιβλιοθήκης» με την επιμέλεια του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου ε.τ. κ. Νικολάου Λεοντή.

Οκτώβριος 2017, συμμετοχή στο συλλογικό έργο «Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου» (στα κεφάλαια «ομαδικές απολύσεις», «καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου» και«εργατικές διαφορές»), έκδοσης της «Νομικής Βιβλιοθήκης» με την επιμέλεια του Ομότιμου Καθηγητή κ. Ιωάννη Ληξουριώτη.

Μάιος 2016, μονογραφία με τίτλο «Η Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου» (διδακτορική διατριβή), έκδοσης της «Νομικής Βιβλιοθήκης», με την οποία εγκαινιάσθηκε η σειρά «Βιβλιοθήκη Θεωρίας και Πράξης Εργατικού Δικαίου», υπό την επιστημονική διεύθυνση των κ.κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γεωργίου Λεβέντη, Ομότιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μάρτιος 2010, συμμετοχή στο συλλογικό έργο «Κείμενα Ξένων Γλωσσών – Για τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών» (στο κεφάλαιο της γερμανικής), έκδοσης της «Νομικής Βιβλιοθήκης».

Λοιπές δημοσιεύσεις:

Οκτώβριος 2017, μελέτη με τίτλο «Υποκατάσταση των σταθερών εργασιακών σχέσεων από επισφαλείς εργασιακές σχέσεις» στο νομικό περιοδικό «ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ» (εμπλουτισμένη εισήγηση που παρουσιάστηκε στην Ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με θέμα «Επίκαιρα θέματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου στις εργατικές διαφορές»).

Δεκέμβριος 2016, παρατηρήσεις στην απόφαση της 14.9.2016 επί της υπόθεσης C-596/2014 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ζητήματα εργαζομένων ορισμένου χρόνου, στο νομικό περιοδικό «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ».

Νοέμβριος 2016, μελέτη με τίτλο «Η εξαίρεση που θεσπίζει το άρθρο 5 παρ. 1 π.δ. 81/2003 για τους εργαζομένους στον τομέα των αερομεταφορών και η συμβατότητά της με την Οδηγία 1999/70», στο νομικό περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».

Οκτώβριος 2016, μελέτη με τίτλο «Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών από την απόλυση», στο νομικό περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».

Σεπτέμβριος 2016, μελέτη με τίτλο «Προτάσεις για μια περαιτέρω νομοθετική διάπλαση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα σε συνθήκες ευελισφάλειας», στο νομικό περιοδικό «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ».

Απρίλιος 2011, παρατηρήσεις στην υπ’ αριθμ. 50/2011 απόφαση του Αρείου Πάγου για ζητήματα εργασιακών σχέσεων διευθυνόντων υπαλλήλων, στο νομικό περιοδικό «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ».

Φεβρουάριος 2009, μελέτη με τίτλο «Οι διευθύνοντες υπάλληλοι και τα στελέχη των επιχειρήσεων», στο νομικό περιοδικό «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ».

Δεκέμβριος 2007, παρατηρήσεις στην υπ’ αριθμ. 47/2007 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) για το ζήτημα της κατάχρησης του δικαιώματος του εργοδότη να θέτει το προσωπικό του σε διαθεσιμότητα, καθώς και για το ζήτημα της κατάχρησης δικονομικής δυνατότητας σχετικά με τον θεσμό της ειδικής εκκαθάρισης επιχειρήσεως, στο νομικό περιοδικό «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ».

Φεβρουάριος 2006, παρατηρήσεις στην υπ’ αριθμ. 2270/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) για το ζήτημα των διαδοχικών συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου και εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που υποκρύπτουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, στο νομικό περιοδικό «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ».