ΑΡΧΙΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΡΙΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 2003, ειδικεύεται στο Εργατικό Δίκαιο, εκπροσωπεί εντολείς (επιχειρήσεις, οργανισμούς, στελέχη, συνδικαλιστικές οργανώσεις) ενώπιον Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών και προσφέρει νομικές συμβουλές για πάσης φύσεως ζητήματα ατομικού και συλλογικού Εργατικού Δικαίου. Το γραφείο μας δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς του Διοικητικού και Εμπορικού Δικαίου, παρέχοντας ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα και κάθε μορφής επιχειρήσεις.

Ο Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος διατύπωσε τις απόψεις του σχετικά με την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης και της αλληλέγγυας ευθύνης στις συμβάσεις εργολαβίας.

Περισσότερα

Ο Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος εξήγησε στην τηλεοπτική εκπομπή One Direct στις 6.9.2019 τις επικείμενες αλλαγές στην εργατική νομοθεσία.

Περισσότερα

Ημερίδα 21.2.2018 στον ΔΣΑ με θέμα: Πρόσφατες Νομοθετικές Εξελίξεις στο Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο

Ο Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος συμμετείχε ως ομιλητής στην Ημερίδα που διοργάνωσε η Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Ε.Δ.Ε.Κ.Α.) στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών «Μιχάλης Ζαφειρόπουλος», στη μνήμη του Αντωνίου Ταμπάκη. Το θέμα που ανέπτυξε ήταν το εξής: «Εξελίξεις στο Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο».
Περισσότερα

Ημερίδα 13.5.2017 στο ΕΒΕΑ με θέμα: Επίκαιρα θέματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου στις εργατικές διαφορές

Ο Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος συμμετείχε ως ομιλητής στην Ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στο Ε.Β.Ε.Α. Το θέμα που ανέπτυξε ήταν το εξής: «Υποκατάσταση των σταθερών εργασιακών σχέσεων από επισφαλείς εργασιακές σχέσεις».
Περισσότερα